Zavrieť
Vyberte si spôsob platby, ktorý Vám vyhovuje

UPC TV Smart

10.90 € 10.90 €8.90 € mesačne
106.80 € na rok dopredu
54+ TV staníc (43 v HD) 28 staníc v TV Archíve
Obľúbené

UPC TV Happy

15.90 € 15.90 €12.90 € mesačne
154.80 € na rok dopredu
112+ TV staníc (65 v HD) 53 staníc v TV Archíve
HBO V CENE

UPC TV Super

29.90 € 29.90 €28.90 € mesačne
346.80 € na rok dopredu
131+ TV staníc (76 v HD) 57 staníc v TV Archíve
Vyberte si jeden ľubovoľný tematický balík v cene služby
+ 10.90 € mesačne
v cene
+ 6.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 2.90 € mesačne
v cene
+ 1.00 € mesačne
v cene
+ 4.90 € mesačne
v cene
+ 3.90 € mesačne
v cene
+ 2.90 € mesačne
v cene

TV Archív GO

Xiaomi Mi Box S

Strong Leap-S1

Strong Leap-S1 s viazanosťou

Strong Leap-S1

Vaše údaje

Príklad: meno@domena.sk
Príklad: 0900 123 456

Adresa trvalého pobytu na Slovensku

Adresa doručenia

Sumarizácia

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu na Slovensku

Ulica a číslo domu/bytu
Mesto
PSČ

Ďakujeme za Vašu objednávku

Vážený zákazník,
Prijatím Vašej záväznej elektronickej objednávky došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní prístupu k Službe Horizon TV.

Prístupové údaje spolu s postupom pre aktiváciu služby Horizon TV Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu v momente spracovania Vašej objednávky.

V zmysle uzatvorenej zmluvy využívate službu Horizon TV prvých 7 dní na skúšku zadarmo.

V prípade, že súčasťou Vašej objednávky bol aj nákup zariadenia Strong LEAP-S1, potvrdenie o jeho kúpe Vám bude zaslané na Vašu emailovú adresu po uhradení jeho kúpnej ceny, resp. po uhradení akontácie v prípade nákupu na splátky.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru

Rekapitulácia objednávky:

Číslo objednávky:
Špecifikácia služby:

Celková suma úhrady
Cena mesačná:
Jednorazový aktivačný poplatok: 4 €
Cena jednorazová:

Toto potvrdenie bolo odoslané na e-mailovú adresu:

Prajeme Vám veľa spokojných a zábavných chvíľ so službami UPC.


Upozorňujeme, že toto potvrdenie bolo vygenerované automaticky. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašej objednávky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese post@upc.sk. Informujeme Vás, že Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb, Osobitné podmienky pre využívanie služby Horizon TV, Podmienky kampane Horizon TV a Zásady spracovania osobných údajov, s ktorými ste sa oboznámili pred dokončením Vašej objednávky, sú dostupné na našej stránke www.upc.sk v sekci 'Pre zákazníkov' časť 'Dokumenty'. Informujeme Vás zároveň, že v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov máte oprávnenie odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na našej stránke www.upc.sk v sekcii 'Pre zákazníkov' časť 'Dokumenty'.

Podmienky kampane

 

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 • základné služby retransmisie TV Horizon Smart, TV Horizon Happy
 • nadštandardné služby: Horizon MyPrime; balíčky Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský, Nemecký, Horizon Plus, Horizon Filmbox Extra HD

 

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

 • Noví užívatelia resp. záujemcovia o služby internetovej televízie Horizon TV spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorí ešte nevyužívali služby digitálnej retransmisie, resp. službu Horizon TV.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje :

 • Poskytnúť Užívateľovi služby retransmisie za uvedenú cenu:

  Služba retransmisie Cena za 1. mesiac Mesačná cena od 2. mesiaca
  Horizon TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)* 0 € 7,90 €
  Horizon TV Happy 0 € 11,90 €

 

Doba zvýhodnenia : Jeden mesiac od dňa prvej aktivácie tejto kampane.
Doba viazanosti : Na túto službu sa viazanosť nevzťahuje.
Ďalšie podmienky:

 • Po uplynutí doby zvýhodnenia užívateľ pokračuje vo využívaní služieb v zmysle Tarify UPC Horizon TV č. 2/2019 a v zmysle Zmluvy o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV a Všeobecných obchodných podmienok.
 • K ukončeniu poskytovania služby Horizon TV počas doby zvýhodnenia dochádza:
  • Pred podpisom Zmluvy doručením oznámenia o tom, že si Užívateľ neželá ďalej využívať službu Horizon TV; k deaktivácii služby Horizon TV dochádza dňom doručenia oznámenia Poskytovateľovi
  • Po podpise Zmluvy odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa; k deaktivácii Služby dochádza dňom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi
  • v prípade, že Poskytovateľovi do uplynutia doby zvýhodnenia nebola doručená Užívateľom podpísaná Zmluva o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV; k deaktivácii služby Horizon TV dôjde v posledný deň doby zvýhodnenia.
 • Zvýhodnenie v podobe bezplatného užívania služby Horizon TV počas jedného mesiaca môže konkrétny užívateľ využiť najviac 1x za dva roky.
 • * Užívateľ služby Horizon TV Smart má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Horizon TV Smart. Výber je možný z balíkov: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský, Nemecký.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV, vrátane Podmienok, Tarifou Horizon TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb. Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

 

Podmienky kampane "Horizon TV – 1 mesiac na skúšku, ročná platba – MFP"

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 • základné služby retransmisie TV Horizon Smart, TV Horizon Happy
 • nadštandardné služby: Horizon MyPrime; balíčky Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský, Nemecký, Horizon Plus, Horizon Filmbox Extra HD

 

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

 • Noví užívatelia resp. záujemcovia o služby internetovej televízie Horizon TV spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorí ešte nevyužívali služby digitálnej retransmisie, resp. službu Horizon TV a majú záujem predplatiť si službu Horizon TV na 1 rok vopred.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje :

 • Poskytnúť Užívateľovi služby retransmisie za uvedenú cenu:

  Služba retransmisie Cena za 1. mesiac Mesačná platba od 2. mesiaca Ročná platba celkom
  Horizon TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)* 0 € 5,90 € 70,80 €
  Horizon TV Happy 0 € 11,90 € 118,80 €

 

Doba viazanosti : -
Ďalšie podmienky:

 • Po uplynutí doby zvýhodnenia užívateľ pokračuje vo využívaní služieb v zmysle tejto kampane MFP, v zmysle Zmluvy o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV a Všeobecných obchodných podmienok.
 • K ukončeniu poskytovania služby Horizon TV počas doby zvýhodnenia dochádza:
  • Pred podpisom Zmluvy doručením oznámenia o tom, že si Užívateľ neželá ďalej využívať službu Horizon TV; k deaktivácii služby Horizon TV dochádza dňom doručenia oznámenia Poskytovateľovi
  • Po podpise Zmluvy odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa; k deaktivácii Služby dochádza dňom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi
  • v prípade, že Poskytovateľovi do uplynutia doby zvýhodnenia nebola doručená Užívateľom podpísaná Zmluva o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV; k deaktivácii služby Horizon TV dôjde v posledný deň doby zvýhodnenia.
 • Zvýhodnenie v podobe bezplatného užívania služby Horizon TV počas jedného mesiaca môže konkrétny užívateľ využiť najviac 1x za dva roky.
 • * Užívateľ služby Horizon TV Smart má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Horizon TV Smart. Výber je možný z balíkov: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský, Nemecký.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV, vrátane Podmienok, Tarifou Horizon TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb. Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.