Zavrieť
Vyberte si spôsob platby, ktorý Vám vyhovuje

Horizon TV Smart

50 TV staníc (37 v HD) 23 staníc v TV Archíve
7.90 € 7.90 €5.90 € mesačne 70.80 € na rok dopredu

Horizon TV Happy

113 TV staníc (63 v HD) 51 staníc v TV Archíve
11.90 € 11.90 €9.90 € mesačne 118.80 € na rok dopredu
Vyberte si jeden ľubovoľný tematický balík v cene služby
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 2.90 € mesačne
v cene
+ 1.00 € mesačne
v cene
+ 2.90 € mesačne
v cene
+ 3.90 € mesačne
v cene

TV Archív GO

+ 0.00 € mesačne
v cene
0.00 € na rok dopredu

Videotéka My Prime GO

+ 4.00 € mesačne
v cene
48.00 € na rok dopredu

Xiaomi Mi Box S

65.00 € jednorazovo
15.70 € akontácia + 2.90 € mesačne

Vaše údaje

Príklad: meno@domena.sk
Príklad: 0900 123 456

Adresa trvalého pobytu na Slovensku

Adresa doručenia

Sumarizácia

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu na Slovensku

Ulica a číslo domu/bytu
Mesto
PSČ

Ďakujeme za Vašu objednávku

Vážený zákazník,
Prijatím Vašej záväznej elektronickej objednávky došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní prístupu k Službe Horizon TV.

Prístupové údaje spolu s postupom pre aktiváciu služby Horizon TV Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu v momente spracovania Vašej objednávky.

V zmysle uzatvorenej zmluvy využívate službu Horizon TV prvý mesiac na skúšku zadarmo.

V prípade, že súčasťou Vašej objednávky bol aj nákup zariadenia Xiaomi Mi Box S, potvrdenie o jeho kúpe Vám bude zaslané na Vašu emailovú adresu po uhradení jeho kúpnej ceny, resp. po uhradení akontácie v prípade nákupu na splátky.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru

Rekapitulácia objednávky:

Číslo objednávky:
Špecifikácia služby:

Celková suma úhrady
Cena mesačná:
Jednorazový aktivačný poplatok: 4 €
Cena jednorazová:

Toto potvrdenie bolo odoslané na e-mailovú adresu:

Prajeme Vám veľa spokojných a zábavných chvíľ so službami UPC.


Upozorňujeme, že toto potvrdenie bolo vygenerované automaticky. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašej objednávky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese post@upc.sk. Informujeme Vás, že Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb, Osobitné podmienky pre využívanie služby Horizon TV, Podmienky kampane Horizon TV a Zásady spracovania osobných údajov, s ktorými ste sa oboznámili pred dokončením Vašej objednávky, sú dostupné na našej stránke www.upc.sk v sekci 'Pre zákazníkov' časť 'Dokumenty'. Informujeme Vás zároveň, že v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov máte oprávnenie odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na našej stránke www.upc.sk v sekcii 'Pre zákazníkov' časť 'Dokumenty'.

Nastavenia služby

Ako si zmením rozlíšenie na Xiaomi Mi Boxe?

Zmenu rozlíšenia boxu môžete zrealizovať cez NASTAVENIA.


Predvoľby zariadenia -> Obrazovka -> Screen Resolution

 

Odporúčané rozlíšenie je 1080i 50 Hz.

Ako môžem zmeniť rodičovský PIN kód pre rodičovskú kontrolu?

Pre zmenu rodičovského zámku klikneme do poľa Rodičovský kód > Zmeniť

 


 

Pre zmenu rodičovského zámku je potrebné prihlásenie pomocou hesla, ktoré používate na prihlásenie do Horizon GO.

 


 

Po kliknutí sa Vám zobrazí tabuľka kde zadáte starý a nový rodičovský kód

 


Ako môžem zmeniť jazykové nastavenia aplikácie Horizon Go?

Jazyk používaný aplikáciou Horizon Go je určený jazykovým nastavením operačného systému vo Vašom zariadení. Pokiaľ teda chcete v aplikácii používať iný jazyk, je potrebné vykonať zmenu nastavenia operačného systému vo Vašom zariadení.

Prejavia sa zmeny v nastaveniach na všetkých zariadeniach?

Áno. Zmena nastavenia v rámci jedného účtu sa prejaví na všetkých registrovaných zariadeniach.


Ak pod svojimi prihlasovacími údajmi zmeníte napríklad Moje TV kanály alebo upravíte nastavenia rodičovskej kontroly, zmena sa prejaví aj na ostatných zariadeniach.

Dajú sa zariadenia zabezpečiť pomocou nastavenia rodičovskej kontroly?

Áno, vďaka možnosti "Rodičovská kontrola" môžete zabrániť Vašim deťom, aby sledovali obsah, ktorý nie je pre ich vekovú skupinu vhodný.

 

Pre zobrazenie obsahu bude vyžadovaný Rodičovský kód, ktorý si sami nastavíte. Vaše vlastné sledovanie programov to neobmedzí, keďže Rodičovský kód vložíte pre sprístupnenie obsahu vždy iba raz.

 

Po ukončení Vášho sledovania sa stačí jednoducho z aplikácie Horizon Go odhlásiť a pri ďalšom prihlásení bude opäť vyžadované zadanie Rodičovského kódu.

 

Obsah určený pre dospelých vyžaduje zadanie Rodičovského kódu automaticky.

 

Základné nastavenie Rodičovského kódu je 0000.

Zariadenie mi ponúka len malé rozlíšenie 480p?

Chyba môže byť na strane televízneho prijímača, skúste vytiahnuť HDMI kábel z TV prijímača a zapojte ho naspäť.